Trang chủ > Hiểu biết > Nội dung
Bảo trì áo sơ mi in
- Apr 10, 2018 -

1. cho những áo với một số dập nóng hoặc một dập nóng logo, không đặt chúng trong máy giặt và mất nước chúng. Hãy rửa chúng bằng tay. Không ngâm trong một thời gian dài với bột giặt hoặc nước sôi, không rửa với vị trí của số.LOGO.

2. khi sấy áo, xin vui lòng không tiếp xúc với số lượng mặt trời. Phương pháp thực sự là làm khô áo sơ mi ngược lại. Điều này là tốt cho số bảo trì.

3, thường không mặc áo, hãy cố gắng treo quần áo để tránh số lượng thiệt hại. Cố gắng không gấp bộ nhớ.